Saturday, December 2, 2023
Hoc gioi, ra truong that nghiep, chuyen thuong

Học giỏi, ra trường thất nghiệp. Chuyện thường!

Chuyện sinh viên ra trường thất nghiệp ở Việt Nam chẳng phải là chuyện gì xa lạ, mà ngay cả sinh viên giỏi ra...

Sách