Saturday, January 19, 2019

Đến Cửu Trại Câu ngắm thiên đường nơi hạ giới

cửu Trại Câu nằm ở châu tự trị của tộc người Khương, người Tạng Abá thuộc miền Tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nơi đây...

Sách