Sai gon rop troi mua hoa sao den

Sài Gòn – rợp trời mùa hoa sao đen

Tháng 3, nhiều người nhắc đến Hà Nội với mùa hoa sưa trắng trời, với cái đẹp mênh mang và e ấp. Mà thường...

Sách