Tuesday, July 27, 2021

ung-vien-duoc-chon-nha-tuyen-dung-khong-ngheviet

Ứng viên có được “đánh giá” hay “chọn lựa” nhà tuyển dụng không?

Trần Lâm

Bài đã viết 0 .

----------------- Viết dạo tại Nghề Viết ------------------ ----- Thích chụp ảnh, làm linh tinh, đi du lịch.... ---- ----------> Email: ladintran@gmail.com <---------- ĐT: 0903746399

Sách