sinh-vien-ra-truong-that-nghiep-ngheviet.net

Hoc gioi, ra truong that nghiep, chuyen thuong

Học giỏi, ra trường thất nghiệp. Chuyện thường

Trần Lâm

Bài đã viết 0 .

Người chia sẻ tại Nghề Viết. Tư vấn chiến lược phát triển và xây dựng nội dung - Dịch vụ viết sách - Tư vấn xuất bản - Hợp tác phát hành sách. Vui lòng liên hệ: Email: ladintran@gmail.com - ĐT: 0903746399

Sách