Tuesday, July 27, 2021

sinh-vien-ra-truong-that-nghiep-ngheviet.net

Hoc gioi, ra truong that nghiep, chuyen thuong

Học giỏi, ra trường thất nghiệp. Chuyện thường

Trần Lâm

Bài đã viết 0 .

----------------- Viết dạo tại Nghề Viết ------------------ ----- Thích chụp ảnh, làm linh tinh, đi du lịch.... ---- ----------> Email: ladintran@gmail.com <---------- ĐT: 0903746399

Sách