Tuesday, July 27, 2021

sai-gon-ky-an_1

khoi hanh john vu

sài gòn kỳ án

Trần Lâm

Bài đã viết 0 .

----------------- Viết dạo tại Nghề Viết ------------------ ----- Thích chụp ảnh, làm linh tinh, đi du lịch.... ---- ----------> Email: ladintran@gmail.com <---------- ĐT: 0903746399

Sách