Wednesday, August 17, 2022

10-cau-hoi-truoc-khi-xuat-ban-sach

Người viết sách: nên bán bản quyền sách hay tự in sách sẽ có lợi hơn?

Người viết sách: nên bán bản quyền sách hay tự in sách sẽ có lợi hơn?

Trần Lâm

Bài đã viết 0 .

Người chia sẻ tại Nghề Viết. Tư vấn chiến lược phát triển và xây dựng nội dung - Dịch vụ viết sách - Tư vấn xuất bản - Hợp tác phát hành sách. Vui lòng liên hệ: Email: ladintran@gmail.com - ĐT: 0903746399

Sách