Thursday, July 9, 2020

Đọc sách

Không nhất thiết phải tìm đọc một quyển sách hay, nhưng cũng đừng quá mất thời gian với một quyển sách không mấy giá trị.

Xin lỗi, nhưng không có nội dung nào ở đây!

Sách