Saturday, January 19, 2019

Rảnh

Rảnh thì xem phim, đọc sách (hoặc xem xếch - tùy). Đó là niềm vui cũng là chỗ để giải tỏa căng thẳng cơ mà.

Xin lỗi, nhưng không có nội dung nào ở đây!

Sách