Wednesday, August 17, 2022

cac-bo-phan-trong-cong-ty-xuat-ban

Khám phá các phòng ban trong một công ty/Đơn vị xuất bản

Khám phá các phòng ban trong một công ty/Đơn vị xuất bản

Trần Lâm

Bài đã viết 0 .

Người chia sẻ tại Nghề Viết. Tư vấn chiến lược phát triển và xây dựng nội dung - Dịch vụ viết sách - Tư vấn xuất bản - Hợp tác phát hành sách. Vui lòng liên hệ: Email: ladintran@gmail.com - ĐT: 0903746399

Sách